Title: Občanská společnost jako subjekt veřejné správy
Other Titles: Civil society as a public subject of the public governance
Authors: Froněk, Jiří
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Brezina Peter, JUDr. et Bc. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31501
Keywords: občanská společnost;neziskový sektor;veřejná správa;občanská participace
Keywords in different language: civil society;non-profit sector;public administration;civic participation
Abstract: Občanská společnost je bezesporu základním kamenem každé demokratické a svobodné společnosti, kde je očekávána občanská participace. Součástí mé práce bude i úkol stručně zmapovat současnou i minulou podobu občanské společnosti, prozkoumat její specifika a zejména pak vztah občanské společnosti k veřejné správě. Občanská společnost má dle mého názoru představovat široký a živelný organismus, který koncipuje určitý okruh společenských zájmů a priorit na bázi svobodné spolupráce.
Abstract in different language: Civil society is undoubtedly the cornerstone of any democratic and free society where civic participation is expected. Part of my work will also be a brief mapping of the current and past form of civil society, exploring its specifics and especially the relationship of civil society to public administration. Civil society, in my opinion, is a broad and natural organism that conceives a certain range of social interests and priorities on the basis of free cooperation
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Obcanska spolecnost jako subjekt verejne spravy.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Fronek - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce636,4 kBAdobe PDFView/Open
Fronek - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce388,69 kBAdobe PDFView/Open
Fronek - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce315,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31501

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.