Title: Místní a krajské referendum v podmínkách statutárního města Plzně
Other Titles: Local and regional referendum in terms of the statutory city of Pilsen
Authors: Matoušek, Roman
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31511
Keywords: demokracie;přímá demokracie;reprezentativní demokracie;celostátní referendum;krajské referendum;místní referendum;hlasování;platnost;závaznost;soudní přezkum
Keywords in different language: democracy;direct democracy;representative democracy;state referendum;regional referendum;local referendum;vote;validity;binding;judicial review
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o problematice místního referenda. Jejím cílem bylo představení současné právní úpravy na konkrétním příkladu místního referenda konaného na území města Plzně. Práce obsahuje několik částí. První z nich představuje pojem demokracie, její dělení a formy přímé demokracie. Druhá část se věnuje referendu jako jedné z forem přímé demokracie. Poslední a hlavní část se věnuje právní úpravě místního referenda v České republice prezentováním na příkladu konání konkrétního referenda v Plzni. Práce kriticky hodnotí právní úpravu a poskytuje tím čtenáři prostor pro zamyšlení nad klady i zápory legislativního řešení. Práce demonstruje i značnou možnost zneužití tohoto demokratického institutu.
Abstract in different language: The thesis deals with the issue of local referendum. Its objective is to present current legislation on the case of the local referendum organized in the City of Pilsen. The thesis consists of several parts. The first one presents the term "democracy", its division and different forms of direct democracy. The second part describes referendum as one of the form of direct democracy. The last and main part of the thesis explains the legislative rules of local referendum in the Czech Republic by an example of the local referendum organized in the City of Pilsen. The thesis critically evaluates legislation and provides for an opportunity to analyse the pros and cons (the strengths and weaknesses) of the legislation. The thesis also demonstrates the possibility of an abuse of this democratic institute.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka_referendum_final.pdfPlný text práce687,59 kBAdobe PDFView/Open
Matousek - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce804,47 kBAdobe PDFView/Open
Matousek - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce626,71 kBAdobe PDFView/Open
Matousek - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce348,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31511

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.