Title: Municipální marketing
Other Titles: Municipal Marketing
Authors: Řepíková, Zdeňka
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Sequensová Helena, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31517
Keywords: municipální marketing;územní jednotky;česká republika;územní rozvoj;městský management;městský marketing
Keywords in different language: municipal marketing;territorial units;czech republic;developing a territory;city management;city marketing;events marketing
Abstract: Municipální marketing je moderní způsob, jak řídit územní jednotky, které spadají do správy města. Je to velice efektivní nástroj rozvoje území, který využívá znalosti ze soukromého sektoru. Budoucnost rozvoje území zavisí na komunikaci a kooperaci veřejného a soukromého sektoru. Tento novodobý způsob vedení územní jednotky je budoucností celkové úrovně kvality života v České republice.
Abstract in different language: Municipal marketing is a modern way to manage territorial units that fall under the city's administration. It is a very effective tool for developing a territory that uses private sector knowledge. The future of territorial development will depend on communication and cooperation between the public and private sectors. This modern way of managing the territorial unit is the future of the overall quality of life in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Municipa_lni_ marketing R_epi_kova_.pdfPlný text práce980,43 kBAdobe PDFView/Open
Repikova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce565,03 kBAdobe PDFView/Open
Repikova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce649,45 kBAdobe PDFView/Open
Repikova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce353,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31517

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.