Title: Správa místních poplatků se zaměřením na město Plzeň
Other Titles: Administration of local fees with a focus on the city of Pilsen
Authors: Schuster, Petr
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31519
Keywords: místní poplatky;samostatná působnost;přenesená působnost;zákon o místních poplatcích;obecně závazná vyhláška;daňový řád;obec
Keywords in different language: local fees;independent authority;figurative authority;the law of local fees;general obligatory regulations;tax code;municipality
Abstract: Místní poplatky jsou svou povahou finančními povinnostmi občanů, které zakládá obec na základě zákonného zmocnění pomocí obecně závazných vyhlášek. Teoretická část této diplomové práce se bude zabývat popisem a právní úpravou jednotlivých místních poplatků, které mají obce možnost zavést a dále budou uvedeny náležitosti místních poplatků. V praktické části autor analyzuje příjmy z poplatků a jejich funkce v Plzni. Závěrem byla provedena analýza jednotlivých obecně závazných vyhlášek.
Abstract in different language: Local fees are by nature the financial duties of citizens, which municipality establishes by generally binding decrees pursuant to statutory authorization. The theoretical part of this thesis is focused on description and legal regulations of particular local fees, which could be implemented by a local municipality. The requirements of each local fee is shown too. In the practical part, the author analyzes charge revenues and their functions in Pilsen. The analysis of particular general obligatory regulations is performed in the end of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Petr Schuster -Sprava mistnich poplatku se zamerenim na mesto Plzen.pdfPlný text práce832,93 kBAdobe PDFView/Open
Schuster - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce775,8 kBAdobe PDFView/Open
Schuster - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce542,86 kBAdobe PDFView/Open
Schuster - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce323,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31519

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.