Title: Návrh šablon pro přivařování vozidlových úchytů dílů autobusů v závislosti na typu jejich karosérie
Other Titles: Design of templates for the welding of vehicle holding parts of buses according to their body type
Authors: Le, David
Advisor: Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Bureš Petr, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31587
Keywords: svařovací přípravek;mercedes-benz citaro;en aw-6061;konstrukce;šablony;nx 11
Keywords in different language: welding preparation;mercedes-benz citaro;en aw-6061;design;templates;nx 11
Abstract: Úkolem této bakalářské práce je vypracovat konstrukční návrh svařovacích šablon pro úchyty na autobusu. Je zde popsán materiál šablon, EN AW-6061. Dále také autobus Mercedes-Benz Citaro na který Úkolem této bakalářské práce je vypracovat konstrukční návrh svařovacích šablon pro úchyty na autobusu. Je zde popsán materiál šablon, EN AW-6061. Dále také autobus Mercedes-Benz Citaro, na který jsou šablony použity a svařovací postup. Hlavní část se věnuje konstrukčnímu návrhu šablon a simulaci zatížení v softwaru Siemens NX 11. 11.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to develop a design of welding templates for bus holding parts. The template material, EN AW-6061, is described here. Also, the Mercedes-Benz Citaro bus on which the templates are used and the welding procedure. The main part is devoted to the design of the templates and load simulation in Siemens NX 11 software. templates are used and the welding procedure. The main part is devoted to the design of the templates and load simulation in Siemens NX 11 software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_David_Le_2018.pdfPlný text práce6,36 MBAdobe PDFView/Open
Le_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce690,2 kBAdobe PDFView/Open
Le_oponent.pdfPosudek oponenta práce768,04 kBAdobe PDFView/Open
Le.pdfPrůběh obhajoby práce277,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31587

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.