Title: Konstrukční návrh kuželočelní převodovky pro pohon zakladače
Other Titles: Design of bevel gear box for loader drive
Authors: Beber, Martin
Advisor: Krátký Jaroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Lašová Václava, Prof. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31588
Keywords: převodovka;zakladač;regulační tyče;návrh;kuželočelní;ozubené soukolí;cad
Keywords in different language: gear box;loader;control bars;design;bevel gear;gear;cad
Abstract: Bakalářská práce obsahuje rešerši v oblasti řízení jaderných reaktorů a ozubených převodů a konstrukční návrh převodovky do pohonu zakladače regulačních tyčí jaderného reaktoru. Byly porovnány varianty kuželových ozubených kol, vybrána vhodná varianta a převodovka poté zpracována ve 3D. Dále byl vytvořen výkres sestavy převodovky.
Abstract in different language: This thesis dissert on controling of nuclear reactor, gears and design of bevel gear box for loader drive of control bars in nuclear reactor. It includes comparison of bevel gear variants, selection of convinient variant and gear box design in 3D with drawing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
Beber_oponent.pdfPosudek oponenta práce790,88 kBAdobe PDFView/Open
Beber_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce743,59 kBAdobe PDFView/Open
Beber.pdfPrůběh obhajoby práce321,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31588

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.