Title: Přestavba výukového soustruhu
Other Titles: Rebuilding the educational lathe
Authors: Lazar, Václav
Advisor: Votápek Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Žídek Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31591
Keywords: cad;cnc;soustruh;pohony soustruhu
Keywords in different language: cad;cnc;lathe;lathe's drive
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem přestavby výukového soustruhu SUF 16 CNC. Práce obsahuje rozbor stávajícího řešení, 3D modely soustruhu. Dále pak návrh nových pohonů stroje a nové elektrické zapojení soustruhu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on rebuilding design of the education lathe SUF 16 CNC. The thesis includes analysis of the current design and 3D models of the lathe. It also includes design of new drives of the lathe and new wiring.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_LAZAR.pdfPlný text práce5,99 MBAdobe PDFView/Open
Lazar_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce668,4 kBAdobe PDFView/Open
Lazar_oponent.pdfPosudek oponenta práce737,12 kBAdobe PDFView/Open
Lazar.pdfPrůběh obhajoby práce289,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31591

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.