Title: Vliv respiračního handlingu na životní funkce nedonošených dětí
Other Titles: The Influence of Respiratory Handling on Life Functions of Premature Infants
Authors: Stuchlová, Michaela
Advisor: Klečková Tereza, Mgr.
Referee: Ryba Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31717
Keywords: respirační handling;nedonošené děti;dechová frekvence;tepová frekvence;spo2;primitivní reflexy
Keywords in different language: respiratory handling;premature infants;respiratory rate;heart rate;spo2;primitive reflexes
Abstract: Práce je zaměřena na respirační handling a jeho vliv na životní funkce nedonošených dětí. Konkrétně se zaměřuje na dechovou frekvenci, tepovou frekvenci a SpO2. Členěna je do dvou částí, na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je nastíněna problematika předčasného porodu a nedonošených dětí. Dále také možnosti vyšetření a fyzioterapie u malých dětí a respirační handling. V praktické části jsou zpracovány čtyři kazuistiky nedonošených dětí se syndromem dechové tísně. Výsledky práce jsou přehledně zpracovány formou tabulek a grafů v praktické části. Vliv respiračního handlingu se potvrdil u dechové frekvence a SpO2.
Abstract in different language: The thesis is focused on respiratory handling and its influence on the life functions of preterm babies. Specifically, it focuses on breathing rate, heart rate and SpO2. It is divided into two parts, the theoretical and the practical part. The theoretical part presents the issue of premature delivery and premature babies as well as the possibilities of examination and physiotherapy of small children and respiratory handling. In the practical part, four case studies of preterm children with respiratory distress syndrome are elaborated. The results of the work are clearly elaborated in the form of tables and charts in the practical part. Influence of respiratory handling was confirmed with respiratory rate and SpO2.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
michaela_stuchlova_bakalarska_prace_respiracni_hangling.pdfPlný text práce2,97 MBAdobe PDFView/Open
Stuchlova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce992,59 kBAdobe PDFView/Open
Stuchlova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce191,7 kBAdobe PDFView/Open
BP - Stuchlova.pdfPrůběh obhajoby práce469,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31717

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.