Title: Odezva stržové eroze na probíhající environmentální změny (ve Stříbrské pahorkatině)
Other Titles: Gully erosion and present day environmental changes in Stříbrská Pahorkatina
Authors: Veselý, Tomáš
Advisor: Mentlík, Pavel
Referee: Stacke, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3185
Keywords: strž;stržová eroze;digitální model reliéfu;geomorfologické informační systémy;současné geomorfologické procesy
Keywords in different language: gully;gully erosion;digital relief model;geomorphological information systems;current geomorphological processes
Abstract: V posledních 20 letech dochází k nárustu extrémních klimatických událostí, které jsou odezvou probíhajících environmentálních změn (nejvýraznější příklad srážkové události v roce 2002). U vybraných geomorfologických procesů (jejichž činnost je na tyto jevy vázána - např. úlomkotoky nebo stržová eroze) by proto mělo docházet k jejich akceleraci. To by mělo být patrné na geomorfologických formách, které těmito procesy vznikají (stržích). Výzkum byl zaměřen na stržový systém nacházející se ve střední části Stříbrské pahorkatiny, u něhož byla sledována aktivita současných geomorfologických procesů.
Abstract in different language: In recent 20 years there is increase of extreme climatic events that are reaction to ongoing environmental changes (the most considerable example of precipitation event in 2002). Therefore, there should be acceleration of chosen geomorphological processes (whose activity is related to those events, e.g. debris flow or gully erosion). This fact should be evident at geomorphological forms that are created by these processes (gullies). The research was focused on the gully system located in the middle part of Stříbrská pahorkatina, where the activity of current geomorphological processes was observed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas Vesely_BP_KGE_2012.pdfPlný text práce5,84 MBAdobe PDFView/Open
Vesely - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce256,22 kBJPEGThumbnail
View/Open
Vesely - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce567,94 kBZIPView/Open
Vesely.jpgPrůběh obhajoby práce133,89 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3185

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.