Title: Dopravní dostupnost turistických cílů Plzeňského kraje se zaměřením na vybrané historické objekty
Other Titles: Accessibility of Tourist Destinations in the Pilsen Region with a focus on selected historical objects
Authors: Jeřábková, Lucie
Advisor: Rousová, Magdalena
Referee: Novotná, Marie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3187
Keywords: dopravní dostupnost;Plzeňský kraj;přímé dopravní spojení;autobusová a železniční doprava;kulturně-historické památky;cestovní ruch
Keywords in different language: transport availability;Pilsen region;direct transport links;bus and railway transport;cultural-historical sights;tourism/tourist industry
Abstract: Tato práce se zabývá dopravní dostupností vybraných kulturně-historických památek Plzeňského kraje pomocí přímých spojů autobusovou a železniční dopravou. V hlavní analytické části práce byly vytvořené mapy (časové, vzdálenostní a frekvenční dostupnosti) zhodnoceny s návštěvností jednotlivých turistických cílů za rok 2010.
Abstract in different language: This Bachelor´s thesis deals with transport availability of cultural-historical sights of Pilsen region by means of direct lines of buses and railway transport.In the main analytical part of the thesis there were created maps (time, distance and frequency availability), which were evaluated with the visit rate of individual tourist destinations in 2010.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zapadoceska univerzita v Plzni - Lucie Jerabkova.pdfPlný text práce8,04 MBAdobe PDFView/Open
Jerabkova - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce351,74 kBJPEGThumbnail
View/Open
Jerabkova - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce317,18 kBZIPView/Open
Jerabkova.jpgPrůběh obhajoby práce138,52 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3187

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.