Title: Vliv bobřích hrází na hydromorfologické podmínky toků Kateřinské kotliny
Other Titles: The effect of beaver dams on the hydromorphological flow conditions of the Catherine basin
Authors: Vaněčková, Lenka
Advisor: Kopp, Jan
Referee: Mentlík, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3198
Keywords: bobr evropský;hydromorfologie;geomorfologie;bobří hráze
Keywords in different language: beaver from Europe;hydromorphology;geomorphology;beaver dams
Abstract: Ve své bakalářské práci jsem se zabývala vlivem bobřích hrází na hydromorfologické podmínky toku Kateřinského potoka. Terénním výzkumem jsem zjistila místa, kde se na Kateřinském potoce nacházejí bobří hráze. Zjišťovala jsem, zdali má vliv uspořádání bobřích hrází na tok. Bobří hráze jsou na toku stavěny nesystematicky, to znamená, že bobří hráze nejsou stavěny od největší po nejmenší, jak znázorňuje graf č. 1. Výstavba bobřích hrází má významný vliv na měnění původního reliéfu okolní krajiny.
Abstract in different language: In my bachelor thesis the effect of the beaver dams on the hydromorphological conditions of Katerinsky stream was investigated. By means of the terrain research the regions comprising the beaver dams were localized. On the basis of the collected data the hypothesis whether the beaver dams are arranged according to their height was tested. It was found out that the beaver dams are built in a non ? systematic manner, i. e. they are not built from the highest one to the lowest one as depicted in graph 1. The construction of the beaver dams has a significant influence on the alteration of the original relief of the surrounding landscape.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vliv bobrich hrazi na hydromorfologicke podminky toku Katerinske kotliny_BP_Lenka_Vaneckova.pdfPlný text práce4,86 MBAdobe PDFView/Open
Vaneckova - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce372,46 kBJPEGThumbnail
View/Open
Vaneckova - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce546,44 kBZIPView/Open
Vaneckova.jpgPrůběh obhajoby práce137,57 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3198

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.