Title: Horečka dengue a její prostorové aspekty v Brazílii (1990-2009)
Other Titles: Dengue fever and its spatial aspects in Brazil (1990-2009)
Authors: Fialová, Jitka
Advisor: Preis, Jiří
Referee: Čechurová, Monika
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3203
Keywords: dengue;horečka dengue;hemoragická horečka dengue;komár Aedes;Brazíliie;léčba;výskyt
Keywords in different language: dengue;dengue fever;dengue haemorrhagic fever;mosquito Aedes;Brazil;treatment;occurrence
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vývojem stavu horečky dengue v Brazílii v posledních dvaceti let. Práce je rozdělena do 5 hlavních kapitol. V první kapitole je charakteristika horečky dengue. Tato charakteristika má posloužit k pochopení dalších částí bakalářské práce. Další kapitola je věnována výskytu dengue na jednotlivých kontinentech. Třetí kapitola je věnována léčbě a vývoji vakcíny. Čtvrtá kapitola je stručně zaměřená na historický vývoj nemoci. Poslední a zároveň hlavní část je věnována samotné dengue v Brazílii.
Abstract in different language: This thesis deals with development of dengue fever in Brasil over the last twenty years. This thesis is divided to five main chapters. In the first chapter charakterizes the disease. This characteristic should help to understand next parts of this thesis. Next chapter is devoted to incidence of dengue on individual continents. The third chapter is devoted to treatment and development of vaccine. The fourth chapter is concentrated to brief development of dengue in history. The last and main chapter deals with dengue fever in Brazil and discusses its spatial attributes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Horecka dengue a jeji prostorove aspekty v Brazilii (1990 - 2009).pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
Fialova - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce301,65 kBJPEGThumbnail
View/Open
Fialova - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce456,52 kBZIPView/Open
Fialova.jpgPrůběh obhajoby práce96,4 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3203

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.