Title: Doprava na Blatensku
Other Titles: The position of Area Blatná in the transport system of South Bohemia
Authors: Viktora, Petr
Advisor: Dokoupil, Jaroslav
Referee: Suda, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3209
Keywords: doprava;hromadná doprava;dostupnost;Blatensko;Jihočeský kraj
Keywords in different language: traffic;public traffic;availability;area Blatná;Southbohemian
Abstract: Práce se zabývá problémem dopravní situace na Blatensku, v zájmovém území Svazku obcí Blatenska. Řeší se zde dostupnost města Blatné jako centra Svazku z jednotlivých obcí, dále dostupnost center se službami vyššího řádu (České Budějovice, Plzeň) z jednotlivých obcí Svazku. Dále je práce zaměřena na zjištění postavení Blatenska v rámci dopravního systému Jihočeského kraje.
Abstract in different language: The work deals with teh problem of traffic cinditions on Area Blatná of interest territory Bunch community Area Blatná. Solves here available with the city Blatná as centre of Bunch from individual community, as well as the availability of service centers with higher order (Czech Budweis, Pilsen) from individual community. Further is work position of Area Blatná in the transport system of South Bohemia
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Viktora - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce345,82 kBJPEGThumbnail
View/Open
Viktora - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce512,03 kBZIPView/Open
Viktora.jpgPrůběh obhajoby práce119,74 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.