Title: Izraelsko-palestinský konflikt: historicko-geografická analýza
Other Titles: The Israeli-Palestinian Conflict: Historical-Geographical Analysis
Authors: Starý, Ondřej
Advisor: Rousová, Magdalena
Referee: Preis, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3211
Keywords: konflikt;válka;demografie;rozloha;příčiny;Izrael;Pásmo Gazy;západní břeh Jordánu;Blízký východ
Keywords in different language: conflict;war;demographics;area;causes;Israel;Gaza strip;West bank of Jordan;Middle east
Abstract: Práce se v první části zabývá historicko-geografickou analýzou, pomocí které přibližuje chronologický vývoj izraelského a palestinského národa a jeho území. Na základě této analýzy dále definuje hlavní příčiny konfliktu. V závěru této části je vytvořen přehled nejdůležitějších mezinárodních dokumentů věnujících se řešení konfliktu. V druhé části bakalářské práce jsou charakterizovány diplomatické vztahy České republiky s Izraelem a s palestinským územím, a to jak v současnosti, tak i v minulosti. Ve třetí části se práce zabývá uskutečněním a vyhodnocením dotazníkového šetření, které má za úkol zachytit mínění o daném konfliktu mezi obyvateli města Plzně.
Abstract in different language: The first part of the work is the historical-geographical analysis that helps explain the chronological development of the territories between Israel and Palestine, further analysing and defining the main causes of the conflict. Concluding the first part is the overview of the most important documents dealing with resolving the conflict. In the second part of the work are the past and current characterized diplomatic relations between the Czech Republic and the nations of Isreal and Palestine. The third part of the thesis is the implementation and evaluation of a questionnaire survey distributed to the citizens of Pilzen, Czech Republic to capture their opinions on the conflict.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Izraelsko-palestinsky konflikt: historicko-geograficka analyza.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
Stary - p. vedouciho.zipPosudek vedoucího práce342,86 kBZIPView/Open
Stary - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce434,55 kBZIPView/Open
Stary.jpgPrůběh obhajoby práce101,68 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3211

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.