Title: Energetická a konstrukční koncepce pro zateplovací systém
Authors: Havlíčková, Barbora
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32625
Keywords: panelový systém;tepelně technické požadavky;vada;porucha;systém etics
Keywords in different language: panel systems;thermal technical requirements;defect;failure;etics
Abstract: Cílem této práce je především se podrobně seznámit s vývojem konstrukčních systémů panelových soustav, které byly stavěny na území Československa v letech 1953 až 1992. Dále s jejich vadami a poruchami, které vznikaly a vznikají zejména nedostačujícími tepelně technickými vlastnostmi. Na základě tohoto zjištění jsou provedeny výpočty za pomoci programů TEPLO 2010, AREA 2010 a následně vytvořen návrh koncepce zateplení konkrétního panelového bytového domu typu PS 69. Výkresová část je vytvořena v programu ArchiCAD 16.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to get acquainted in detail with the development of panel system buildings which were built in Czechoslovakia in 1953 and 1992. There is also a description of their defects and malfunctions that originated and originates mainly from inadequate heat and technical characteristics. Based on Findings proposition, the calculations are created with the help of programs HEAT 2010 AREA 2010 and subsequently developed a draft concept of thermal insulation for particular block of flats type PS 69. The drawings are created in ArchiCAD 16.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Havlickova.pdfPlný text práce2,86 MBAdobe PDFView/Open
Havlickova_oponent.pdfPosudek oponenta práce290,35 kBAdobe PDFView/Open
Havlickova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce253,63 kBAdobe PDFView/Open
Havlickova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce210,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32625

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.