Title: Stavebně technologický projekt - dopravní terminál Lipno
Authors: Dohnal, Pavel
Advisor: Boháč František, Ing.
Referee: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32627
Keywords: dopravní terminál;stavebně technologický projekt;zařízení staveniště;spiroll;tt panel;filigrán;plán organizace výstavby;technologický postup;rozpočet;harmonogram;pásový jeřáb;prefabrikovaný skelet
Keywords in different language: transport terminal;building technology project;site construction equipment;spiroll;tt panel;filigree;construction plan;process;budget;schedule;crawler crane;prefabricated skeleton
Abstract: Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu Dopravního terminálu Lipno ve variantním řešení. Obsahem práce je zhotovení plánu organizace výstavby, technologických postupů výstavby, rozpočtů s výkazy výměr a harmonogramů. Závěrem práce je analýza jednotlivých variant.
Abstract in different language: The subject of this diploma thesis is the processing of the construction project of the Lipno Transport Terminal in an alternative solution. The content of the work is the preparation of a plan for organization of construction, technological procedures of construction, budgets with reports and timetables. The conclusion of the thesis is the analysis of individual variants.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Bc_Pavel_Dohnal.pdfPlný text práce21,4 MBAdobe PDFView/Open
Dohnal_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce331,13 kBAdobe PDFView/Open
Dohnal_oponent.pdfPosudek oponenta práce279,36 kBAdobe PDFView/Open
Dohnal_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce207,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32627

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.