Title: Stavebně technologický projekt - Parkovací dům
Authors: Frémundová, Monika
Advisor: Boháč František, Ing.
Referee: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32631
Keywords: parkovací dům;administrativní část;technologie provádění;rozpočet;harmonogram;monolit;prefabrikát;ocelobeton
Keywords in different language: the parking garage;the administrative part;technology implementation;budget;schedule;monolith;prefabricated part;steel-concrete
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně technologického projektu parkovacího domu, který se nachází v Českých Budějovicích. V první části práce je zpracována technická zpráva pro skutečně existující objekt. V další části jsou řešeny technologické postupy, zásady organizace výstavby, rozpočet a harmonogram stavby pro tři konstrukční varianty. V závěrečné části práce je vyhodnocení těchto variant. Textová část byla provedena v programu Microsoft Word a Microsoft Excel 2010, rozpočty a harmonogramy v programu KROS 4 a výkresová část byla provedena v programu AutoCAD 2016.
Abstract in different language: This thesis elaborates on construction and technological processes of building a parking garage situated in České Budějovice. The first section describes the technical report for a pre-existing building. Other sections present 3 options with improved technological procedures, principles of construction organization, budget and building schedule. The final section consists of an evaluation of the aforementioned solutions. Text was completed in Microsoft Word and Microsoft Excel 2010 program. Budgets and schedules were calculated in Kros and drawings were carried out in AutoCAD 2016.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Fremundova.pdfPlný text práce6,7 MBAdobe PDFView/Open
Fremundova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce323,79 kBAdobe PDFView/Open
Fremundova_oponent.pdfPosudek oponenta práce289,71 kBAdobe PDFView/Open
Fremundova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce182,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32631

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.