Title: Analýza jeřábových drah pro nosnost jeřábu 10, 15 a 20 t
Authors: Hlaváč, Ladislav
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32635
Keywords: ocelová konstrukce;jeřáb;jeřábová dráha;nosník jeřábové dráhy;kolejnice;konzola;zatížení;životnost konstrukce;statický výpočet
Keywords in different language: steel construction;crane;crane track;beam of crane track;rails;bracket;load;lifetime of the construction;static calculation
Abstract: Cílem této diplomové práce je koncepční řešení jeřábových drah. Samotné nosníky jeřábových drah a konzol jsou posuzovány z hlediska nejvýhodnějších typů profilů a tříd ocelí S235 a S355. Posouzení ocelových konstrukcí je provedeno v souladu s platnými normami ČSN EN. Práce obsahuje analýzu vypočtených konstrukcí z hlediska nejhospodárnějšího a nejvhodnějšího řešení.
Abstract in different language: The goal of this diploma thesis is conceptual solutions for crane tracks. Itself beams of the crane tracks and the brackets are judged from the perspective of the most advantageous types of profiles and class of steels S235 and S355. The Assessment of steel structures is carried out in accordance regarding the applicable standards ČSN EN. The work contains an analysis of the calculated structures from the perspective of the economically most advantageous solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_pevna_vazba.pdfPlný text práce8,08 MBAdobe PDFView/Open
Hlavac_oponent.pdfPosudek oponenta práce303 kBAdobe PDFView/Open
Hlavac_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce208,58 kBAdobe PDFView/Open
Hlavac_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce275,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32635

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.