Title: Ekonomicko-technologické vyhodnocení přístavby dvoupatrové technologické haly pro parní tunel PROPESKO
Authors: Palmová, Michaela
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32642
Keywords: rozpočet;harmonogram;faktor;ocel;železobeton;prefabrikovaný;monolitický
Keywords in different language: budget;schedule;factor;steel;reinforced concrete;prefabricated;monolithic
Abstract: Touto diplomovou prací je zpracováno ekonomicko-technologické vyhodnocení přístavby dvoupatrové technologické haly pro parní tunel Propesko. Součástí práce jsou rozpočty a harmonogramy jednotlivých variant přístavby, které byly zpracovány ve stavebním softwaru KROS 4. Cílem práce je porovnat a zhodnotit určité omezující faktory, které zásadně ovlivňují jednotlivé varianty přístavby, a vybrat to nejvhodnější a nejekonomičtější řešení.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the economic and technological evaluation of the annexe of the two-storey technological shed for steam tunnel Propesko. Part of the work is the budgets and schedules of the individual variants of the annexe that were processed in building software KROS 4. The aim of the thesis is to compare and evaluate some limiting factors that fundamentally influence individual variants of the annexe and to choose the most suitable and economical solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Michaela Palmova.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFView/Open
Palmova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce322,4 kBAdobe PDFView/Open
Palmova_oponent.pdfPosudek oponenta práce334,59 kBAdobe PDFView/Open
Palmova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce207,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32642

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.