Title: Technologický projekt s ekonomickým srovnáním pro bazénové konstrukce.
Authors: Schleissová, Lucie
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32644
Keywords: bazén;rozpočet;varianty přestřešení bazénových hal;varianty konstrukcí bazénových van;technologický projekt
Keywords in different language: swimming pool;roof options of swimming pool halls;options of constructions of step-down pools;technological project
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním technologického projektu s ekonomickým srovnáním pro bazénové konstrukce. V práci je možné najít srovnání současných možností při návrhu bazénů, ať veřejných, či soukromých. Zabývá se nejen samotnými bazény, ale i srovnáním hlavních nosných konstrukcí bazénových komplexů, a to především přestřešením. V neposlední řadě je zde konkrétní technologické posouzení objektu Centrum vodní zábavy Kdyně. Práci je rozdělena na dvě části. V první části práce je řešeno základní členění bazénových konstrukcí dle různých kritérií, například podle tvarů, způsobu využití a použitých materiálů pro nosné konstrukce. Rovněž je vytvořen stručný přehled informací o veřejných bazénech v Plzeňském kraji. Druhá část se zabývá objektem Centrum vodní zábavy Kdyně. Je vytvořen rozpočet základních nosných konstrukcí tohoto objektu ve třech různých variantách a jejich posouzení z hlediska finančního, ale i technologického. Pro nejvhodnější vybranou konstrukci je vytvořen technologický projekt zahrnující harmonogram výstavby a zařízení staveniště. Vlastní rozpočty jsou tvořeny v programu KROS 4. Textová část je vytvořena v programech Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013 a Adobe Acrobat XI Pro.
Abstract in different language: This Master thesis conceptualizes and elaborates a technological project with an economic comparison for swimming pool constructions. It offers a comparison of current possibilities for projects of public or private swimming pools. This documents also compares main bearing structures of swimming pool complexes, particularly the roofs. Last but not least a specific technological analysis of a swimming pool "Centrum vodní zábavy Kdyně" can be found in this paper. The work itself is divided into two parts. The first part offers a division of a basic classification of pool constructions according to various criteria as for example shapes, materials used for the bearing structures and their way of use. Also a brief overview of the information about public swimming pools in the Pilsen region is offered. The second part of this document deals directly with a building of the "Centrum vodní zábavy Kdyně". A budget for basic bearing constructions of this building is made in three different versions. These are then compared from the technological as well as financial point of view. For the most suitable construction a technological project comprising a schedule of the construction and site facilities is created. The own budgets are made in KROS 4 program. The text part is created in programs Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013 and Adobe Acrobat XI Pro.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_DP_Schleissova.pdfPlný text práce6,88 MBAdobe PDFView/Open
Schleissova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce315,95 kBAdobe PDFView/Open
Schleissova_oponent.pdfPosudek oponenta práce315,32 kBAdobe PDFView/Open
Schleissova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce190,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32644

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.