Title: Fungování konkrétního sociálního státu a dopady na ekonomiku
Other Titles: The functioning of a particular welfare state and its impacts on the economy
Authors: Pokorný, Jan
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Krechovská Michaela, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33150
Keywords: sociální stát;penzijní systém;dánsko;dánský sociální stát;dánský penzijní systém
Keywords in different language: welfare state;pension system;denmark;danish welfare state;danish pension system
Abstract: Předložená práce je zaměřena na problematiku sociálního státu a penzijního systému. Nejprve jsou v práci vymezena teoretická východiska, následně je popsán sociální stát, jeho historie a typologie. Dále se práce zabývá možnostmi uspořádání penzijních systémů. Následující kapitoly analyzují dánský sociální stát a penzijní systém Dánského království. Závěr této práce je věnován zhodnocení současného dánského penzijního systému.
Abstract in different language: This thesis is focused on the issue of the welfare state and the pension system. First of all, there is defined theoretical basis, then is described the welfare state, its history and its typology. Next, the thesis deals with possibilities of organizing the pension system. The following chapters analyze Danish welfare state and pension system of Kingdom of Denmark. Conclusion of this thesis is devoted to the evaluation of the current Danish pension system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jan_Pokorny.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
BP_Pokorny_VP.pdfPosudek vedoucího práce367,67 kBAdobe PDFView/Open
BP_Pokorny_OP.pdfPosudek oponenta práce311,6 kBAdobe PDFView/Open
BP_Pokorny.pdfPrůběh obhajoby práce106,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.