Title: Exodus bezbranných. Vysidlování ohrožených sociálních skupin z Karlovarska po roce 1945
Other Titles: Exodus defenseless. Depopulation of endangered social groups from Karlovy Vary after 1945
Authors: Řeháček, Karel
Citation: ŘEHÁČEK, K. Exodus bezbranných. Vysidlování ohrožených sociálních skupin z Karlovarska po roce 1945. Sborník muzea Karlovarského kraje, 2017, roč. 25, č. únor, s. 165-176. ISSN 1803-6066.
Issue Date: 2017
Publisher: Muzeum Cheb
Document type: preprint
preprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/33739
ISSN: 1803-6066
Keywords: odsun;Československo;Karlovarsko;1945
Keywords in different language: transfer;Czechoslovakia;Karlovarsko;1945
Abstract: Článek se věnuje problematice poválečného vysidlování obyvatelstva německké národnosti z Československa. Zaměřuje se především na obtížnou situaci handicapovaných sociálních skupin, dětí, sirotků, starých a nemocných lidí.
Abstract in different language: The article deals with the issue of the post-war depopulation of the population of German nationality from Czechoslovakia. It focuses mainly on the difficult situation of handicapped social groups, children, orphans, old and sick people.
Rights: Plný text není přístupný.
© Muzeum Cheb
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Rehacek.pdf256,28 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33739

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD