Title: Vybrané chemicko-technologické procesy ve výuce chemie
Other Titles: Selected Processes of Chemical Technology in Chemistry Education
Authors: Vojtajová, Markéta
Šrámová, Alena
Richtr, Václav
Citation: VOJTAJOVÁ, M., ŠRÁMOVÁ, A., RICHTR, V. Vybrané chemicko-technologické procesy ve výuce chemie. In DidSci Plus - Research in Didaktics of Science PLUS. Praha: Univerzita Karlova, 2018. s. 463-467. ISBN 978-80-7444-065-6.
Issue Date: 2018
Publisher: Univerzita Karlova
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/33746
ISBN: 978-80-7444-065-6
Keywords: chemická technologie;výuka;výukové materiály
Keywords in different language: chemical technology;education;educational materials
Abstract: Článek se zabývá výukou chemicko-technologických procesů. Nejvýznamnější část článku obsahuje výukové materiály a návody na laboratorní cvičení. Hlavním cílem práce je navrhnout nové a efektivní způsoby výuky vybraných témat chemické technologie.
Abstract in different language: This article is concerned with education of processes of chemical technology. The most important part of the article contains educational materials and instructions for lab practices. The main goal of this article is to suggest some new and effective ways of teaching selected topics of chemical technology.
Rights: Plný text není přístupný.
© Univerzita Karlova
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KCE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
DidSciPlus2018.pdf42,62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33746

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD