Title: Dovednosti učitelů při používání informačních technologií na ZŠ a SŠ v Plzeňském kraji
Other Titles: Teacher Skills With Using Information Technologies at Primary and Secondary Schools in the Pilsen Region
Authors: Klečka, Milan
Ošťádalová, Jana
Citation: KLEČKA, M., OŠŤÁDALOVÁ, J. Dovednosti učitelů při používání informačních technologií na ZŠ a SŠ v Plzeňském kraji. In DidSci Plus - Research in Didaktics of Science PLUS. Praha: Univerzita Karlova, 2018. s. 199-206. ISBN 978-80-7444-065-6.
Issue Date: 2018
Publisher: Univerzita Karlova
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/33748
ISBN: 978-80-7444-065-6
Keywords: práce s počítačovou technikou;učitelé ZŠ a SŠ;dotazníkové šetření
Keywords in different language: projector;questionnaire survey;using a computer (PC);presentation
Abstract: Příspěvek seznamuje čtenáře s výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo na jaře roku 2018. Účastníky šetření byli učitelé přírodovědných předmětů základních a středních škol Plzeňského kraje. Dotazníkové šetření zjišťovalo, jaké mají vyučující možnosti práce s počítačovou technikou, a to z pohledu různých věkových kategorií vyučujících. Dále se zabývalo tím, jak často učitelé tuto techniku využívají ve výuce přírodovědných předmětů, zda i žáci mají možnost pracovat s touto technikou při výuce, komunikací žáků a vyučujících prostřednictvím internetu apod. Nejdůležitější výsledky šetření jsou v příspěvku uvedeny a diskutovány.
Abstract in different language: The contribution introduces the readers to the results of questionnaire survey conducted in the spring of 2018. The participants were teachers of science subjects on primary and secondary schools in the Pilsen region. The survey’s goal was to find out the teachers‘ experience with computer technology in relation of their various age categories. It was also concerned with how often teachers use this technology in science subjects teaching, whether the students have the opportunity to work with this technology as well, how the students and the teachers communicate using the Internet, etc. The contribution lists and discusses the most important results of the survey.
Rights: Plný text není přístupný.
© Univerzita Karlova
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KCE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Klecka.pdf2,03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33748

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD