Title: Kritická místa ve výuce přírodopisu na základní škole
Other Titles: Critical issues in biology education in lower-secondary schools
Authors: Vágnerová, Petra
Benediktová, Lenka
Kout, Jiří
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2018, č. 1, s. 56-62.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2018/Arnika_2018_1-7_Vagnerova-Benediktova-Kout-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/33907
ISSN: 1804-8366
Keywords: kritická místa kurikula;klíčová místa kurikula;dynamická místa kurikula;didaktika přírodopisu;algology;motivation;teaching
Keywords in different language: critical issues of curricula;curriculum focal points;dynamic spots of curriculum;natural science education research
Abstract: Článek se zabývá problematikou kritických míst ve výuce přírodopisu. Pojem kritická místa se stal jedním z ústředních bodů výzkumů probíhajících v rámci projektu Didaktika – Člověk a příroda A. Tento projekt je zaměřen na výzkum a řešení kritických míst v přírodovědných předmětech na základních školách (přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie). Článek je jedním ze série úvodních článků k jednotlivým předmětům. Jsou v něm vymezeny základní pojmy jako kritické místo kurikula, dynamické místo kurikula, klíčová místa kurikula a klíčové koncepty, a to jak obecně, tak i z hlediska přírodopisu. Dále je nastíněna metodika výzkumu a hlavní trendy ve výuce přírodopisu v současnosti.
Abstract in different language: The concept of critical issues has become one of the focal points of research under the project Didactics - Man and Nature A. This preliminary article deals with defining of the crucial terms of the project, outlines the research design, and presents the connections of the research with other topics that provide insight into the teaching of natural science in the Czech Republic. One of the ways that could improve the situation in teaching of natural science is the innovation of curriculum, that is, in a narrower meaning of this term, what, how, and in what arrangements pupils will learn. The results of the research outlined in this article should also contribute to this purpose.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Články / Articles (CBG)
Číslo 1 (2018)
Číslo 1 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2018_1-7_Vagnerova-Benediktova-Kout-web.pdfPlný text257,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33907

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.