Title: Jiné Plzeňsko: obyvatelé plzeňského regionu v etnologické a historické perspektivě = Das andere Pilsen: die Bewohner der Region Pilsen aus ethnologischer und historischer Perspektive
Authors: Dobrovolná, Kateřina
Janeček, Petr
Lehnerová, Markéta
Lozoviuk, Petr
Štorková, Nela
Ulrychová, Marta
Citation: DOBROVOLNÁ, Kateřina; JANEČEK, Petr; LEHNEROVÁ, Markéta et al. Jiné Plzeňsko: obyvatelé plzeňského regionu v etnologické a historické perspektivě = Das andere Pilsen: die Bewohner der Region Pilsen aus ethnologischer und historischer Perspektive. (2290). ISBN 978-80-261-0791-0.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: monografie
book
URI: http://www.antropologie.org/cs/publikace/knizni-tituly/jine-plzensko
http://hdl.handle.net/11025/34337
ISBN: 978-80-261-0791-0
Keywords: Plzeň;kultura;folklór;historie;etnografie;zvyky
Keywords in different language: Pilsen;culture;folklore;history;ethnography;habits
Abstract: Publikace Jiné Plzeňsko se zaměřuje na vybrané aspekty „jinakosti“, tak jak byla a je, v minulosti i přítomnosti, pojímána v prostředí západočeského regionu. Široce pojatá oblast Plzeňska je přitom chápána jako integrální součást střední Evropy, pro kterou byly různě vnímané podoby kulturních přesahů, diferencí či shod vždy charakteristické a nejednou inspirativní. Vzhledem ke geografické lokalizaci je v knize značná pozornost věnována českým Němcům a českoněmeckým vztahům, a to na příkladu dnes již zaniklého plzeňského německého divadla, stereotypů o ne-češích, urbánních mýtech a jiných tématech.
Rights: © Kateřina Dobrovolná, Petr Janeček, Markéta Lehnerová, Petr Lozoviuk, Nela Štorková, Marta Ulrychová
Appears in Collections:Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs (KSA)
Monografie / Monographs

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jine_plzensko-kniha.pdfPlný text6,89 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34337

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.