Title: Optimalizace výrobních procesů ve společnosti TopControl
Authors: Špaček, Petr
Citation: HOŘEJŠÍ, Petr, ed.; VANĚK, Václav, ed. Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019: sborník příspěvků: 25. dubna 2019. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 12-17. ISBN 978-80-261-0860-3.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/34365
ISBN: 978-80-261-0860-3
Keywords: optimalizace procesu;ergonomie práce
Keywords in different language: process optimization;work ergonomics
Abstract: Bakalářská práce byla vypracovaná na konkrétní téma ve vybrané firmě TopControl, s.r.o. . Cílem práce je vypracovat studii na téma optimalizace procesu pro firmu, které by přinesla inovativnější řešení a tím úsporu času a financí. Spolu s tímto je cílem zlepšit ergonomii na vybraném pracovišti, která pozitivně podpoří celý proces. Výsledkem práce je vytvoření dokumentu, pro vyhodnocení rizikových částí procesu, navržení a aplikování inovativnějšího řešení které proces zoptimalizují.
Appears in Collections:Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019
Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spacek.pdfPlný text780,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34365

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.