Title: Konstrukční řešení dvousloupového kovacího lisu s ohledem na zvýšení boční tuhosti
Authors: Kosť, Tom
Citation: HOŘEJŠÍ, Petr, ed.; VANĚK, Václav, ed. Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019: sborník příspěvků: 25. dubna 2019. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 93-99. ISBN 978-80-261-0860-3.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/34375
ISBN: 978-80-261-0860-3
Keywords: hydraulický lis;kování;excentricita;tuhost
Keywords in different language: hydraulic press;forging;eccentricity;rigidity
Abstract: Tato práce se zaobírá kovacím lisem s označením CKV 45/50 MN od společnosti TS Plzeň a.s.. Během provozu tohoto lisu dochází ke značnému naklonění, popřípadě rozhoupání při excentrickém zatížení. Z tohoto důvodu je provedena analýza současného řešení a vyhodnoceny slabá místa rámu z ohledem na celkovou tuhost. Pro zvýšení tuhosti jsou navrženy konstrukční úpravy. Dle navrženého výpočetního modelu jsou jednotlivé varianty propočteny a ze získaných výsledků je určen vliv modifikací na výslednou tuhost a zvolena nejlepší varianta. K zahrnutí všech aspektů provozu je podrobena současná varianta a zvolená varianta všem silovým působením vyskytujícím se běžně v provozu.
Appears in Collections:Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019
Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kost.pdfPlný text903,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34375

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.