Title: Vývoj nástroje pro tepelně-mechanické zpracování plechů z vysokopevných ocelí
Authors: Vrtáček, Jiří
Citation: HOŘEJŠÍ, Petr, ed.; VANĚK, Václav, ed. Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019: sborník příspěvků: 25. dubna 2019. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 107-114. ISBN 978-80-261-0860-3.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/34377
ISBN: 978-80-261-0860-3
Keywords: press-hardening;AHSS;TRIP;TWIP;termomechanické zpracování
Keywords in different language: press-hardening;AHSS;TRIP;TWIP;thermomechanical processing
Abstract: Moderním fenoménem při konstrukci rámů vozidel je snížení hmotnosti dílů redukováním tloušťky plechových polotovarů při zachování či zlepšení mechanických vlastností pro ochranu prostoru s cestujícími. S redukcí hmotnosti se také snižují emise vytvářené spalovacími motory. V průmyslu se čím dál více používají pokročilé materiály s vyšším obsahem manganu a hliníku využívající většího množství mechanizmů zpevňování jako je například TRIP (TRansformation-Induced Plasticity) efekt využívající transformaci zbytkového austenitu ve struktuře na martenzit, či TWIP (TWinning-Induced Plasticity) efekt využívající taktéž zbytkového austenitu ve struktuře, kdy je mechanizmem zpevnění tvorba austenitických dvojčat. V tomto příspěvku je popsáno moderní zpracování vysokopevných ocelí s celkovým návrhem nástroje pro zpracování navržených experimentálních materiálů, potřebné simulace pro zjištění teplotního pole v pracovní části nástroje a samotné výsledky z provedeného termomechanického zpracování.
Appears in Collections:Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019
Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vrtacek.pdfPlný text1,18 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.