Title: Důležitost adherence léčby u HIV pozitivnívh pacientů
Authors: Frei, Jiří
Sedláček, Dalibor
Hofman, Sam
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Inkontinence různými pohledy": sborník příspěvků abstraktů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2017, s. 50-57. ISBN 978-80-261-0708-8.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://konferencefzsplzen.wordpress.com/sbornik-2/
http://hdl.handle.net/11025/34504
ISBN: 978-80-261-0708-8
Keywords: HIV;AIDS;prevence;léčba
Keywords in different language: HIV;AIDS;prevention;treatment
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. (2017)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frei.pdfPlný text139,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34504

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.