Title: Tower of Hanoi made with 3D printer
Other Titles: Hanojské věže na 3D tiskárně
Authors: Prade, Martin
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila, ed.,; SIMBARTL, Petr, ed. Olympiáda techniky Plzeň 2019: sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 21.5.–22.5. 2019 Moving Station Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 21. ISBN 978-80-261-0872-6.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: files.olympiadatechniky.cz/ot2019-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/34695
ISBN: 978-80-261-0872-6
Keywords: Hanojské věže;3D tiskárna;digitální gramotnost
Keywords in different language: Tower of Hanoi;3D printer;digital literacy
Abstract: Technologie 3D tisku se stává čím dál více technicky a finančně dostupná i pro české školství. 3D tiskárny nabízejí možnost, jak přinést nová témata do výuky nejen technických předmětů. Jednou z cest, jak rozvíjet informační myšlení, digitální gramotnost, kreativitu a představivost ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, je tento projekt, jehož cílem je vytvoření hlavolamu Hanojské věže ve 3D prostředí a následné vytisknutí na 3D tiskárně.
Abstract in different language: 3D printing technologies are technically and financially available for Czech education. One way to support and improve information thinking, digital literacy, creativity and imagination in education is this project, which aims to create a Tower of Hanoi puzzle in a 3D software and printing with a 3D printer.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2019
Olympiáda techniky Plzeň 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prade.pdfAbstrakt313,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.