Title: Experimental work for pre-school children: water
Other Titles: Pokusnické práce pro děti předškolního věku: voda
Authors: Kubaňová, Petra
Simbartl, Petr
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila, ed.,; SIMBARTL, Petr, ed. Olympiáda techniky Plzeň 2019: sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 21.5.–22.5. 2019 Moving Station Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 33. ISBN 978-80-261-0872-6.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: files.olympiadatechniky.cz/ot2019-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/34705
ISBN: 978-80-261-0872-6
Keywords: pokusy;mateřská škola;projektová výuka;pokusy s vodou;voda
Keywords in different language: experiments;kindergarten;project-based learning;water-related experiments;water
Abstract: Cílem této práce je seznámit čtenáře s projektovou výukou, zařazením pokusnických prací do rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a představení zásobníku pokusů s vodou vhodných pro žáky předškolních zařízení a včetně metodického pokynu, seznamu pomůcek a materiálu, popisu pracovního postupu a doby realizace, včetně reflexe z ověření v praxi.
Abstract in different language: The aim of this paper is to acquaint readers with the project-based learning and the incorporation of science experiments into the educational framework programme for pre-primary education. It pursues to introduce the collection of the water-related science experiments suitable for the pre-primary school pupils and includes methodological guidelines, lists of all tools and accessories, descriptions and times of realization, as well as notes and observations from their practice in the pre-primary school. In the final part conclusions are drawn based on the results of their verification in an educational practice.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2019
Olympiáda techniky Plzeň 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubanova.pdfAbstrakt313,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34705

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.