Title: Interaktivní box
Other Titles: Interactive box
Authors: Dušková, Natálie
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila, ed.,; SIMBARTL, Petr, ed. Olympiáda techniky Plzeň 2019: sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 21.5.–22.5. 2019 Moving Station Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 44. ISBN 978-80-261-0872-6.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: files.olympiadatechniky.cz/ot2019-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/34715
ISBN: 978-80-261-0872-6
Keywords: interaktivní box;představivost;motorika;asociace
Keywords in different language: interactive box;imagination;motorics;asociation
Abstract: Interaktivní box je určen jako pomůcka do vyučování pro všechny ročníky. Žákům slouží k poznávání předmětů pomocí hmatu a tím pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, představivost a asociace. Výhodou tohoto boxu je, že ho můžeme využít ve většině vyučovacích předmětů.
Abstract in different language: Interactive box is intended to be used as a tool in all classes at school. Pupils can try to recognize variety of objects by touch and thereby their fine motorics, imagination and asociation improve. The biggest advantage of the box is its wide use across school classes.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2019
Olympiáda techniky Plzeň 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duskova.pdfAbstrakt312,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34715

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.