Title: Anchor soccer goal
Other Titles: Ukotvení fotbalové branky
Authors: Hric, Karel
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila, ed.,; SIMBARTL, Petr, ed. Olympiáda techniky Plzeň 2019: sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 21.5.–22.5. 2019 Moving Station Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 45. ISBN 978-80-261-0872-6.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: files.olympiadatechniky.cz/ot2019-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/34716
ISBN: 978-80-261-0872-6
Keywords: fotbalová branka;ukotvení;funkční systém kotvení
Keywords in different language: football goal;anchoring;functional anchoring system
Abstract: V roce 2006 jsem byl svědkem nehody, pří níž pád nezajištěné fotbalové branky zabil třináctiletého chlapce. Od té doby se v otázce zabezpečení sportovišť, branek proti pádu udělal velký kus práce. Branky jsou na sportovištích mnohem lépe zajišťovány proti pádu než dříve. Nicméně v drtivé většině se jedná o kvalitní zajištění, ukotvení těch branek, které nejsou přenosné. U přenosných, dnes už zpravidla hliníkových branek, používaných pro trénink mládeže se ukotvení používá zřítkakdy. A právě na tento typ branek jsem se zaměřil a zkonstruoval pro ně jednoduchý a funkční systém kotvení, zajištění proti pádu branky, ať už způsobeným silným větrem nebo houpáním se na horní konstrukci branky. Při konstrukci jsem dbal na to, aby byl použitelný pro více typů branek, aby se jednoduše instaloval (nejlépe bez nutnosti použití speciálních nástrojů nebo nářadí), byl spolehlivý a funkční a měl nízkou výrobní cenu.
Abstract in different language: In 2006, I witnessed an accident where the fall of an unsecured football goal killed a 13-year-old boy. Since then, a lot of work has been done on the issue of securing sports facilities, the goal against falling. Goals are much more secure against falls than before. However, the vast majority of these are high-quality security, anchoring those goals that are not portable. For portable, nowadays usually aluminum, gates used for youth training, anchorage is used to scarcely. And it was on this type of goal that I focused on and designed a simple and functional anchoring system for them, securing against the fall of the goal, whether caused by strong winds or swinging on the upper goal structure. In the design, I made sure that it was usable for multiple types of gates to be easy to install (preferably without the need for special tools or tools), was reliable and functional, and had a low cost.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2019
Olympiáda techniky Plzeň 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hric.pdfAbstrakt314,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34716

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.