Title: Audiovisual didactic tool for manual metal forming
Other Titles: Audiovizuální didaktická pomůcka pro ruční tváření kovů
Authors: Hubený, Pavel
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila, ed.,; SIMBARTL, Petr, ed. Olympiáda techniky Plzeň 2019: sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 21.5.–22.5. 2019 Moving Station Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 48. ISBN 978-80-261-0872-6.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: files.olympiadatechniky.cz/ot2019-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/34719
ISBN: 978-80-261-0872-6
Keywords: didaktická pomůcka;kování;video;kovářské operace
Keywords in different language: teaching aid;forging;video;metal forming
Abstract: Audiovizuální didaktická pomůcka pro Ruční tváření kovů zahrnuje 4 videa, které popisují první 4 tematické celky základů ručního kování. První video pojednává o základním kovářském nářadí, o typech výhní a postoji u kovadliny. Druhé video popisuje výrobu čtyřhranného materiálu z kruhového profilu. Třetí video popisuje výrobu hlavičníku a čtvrté výrobu voluty.
Abstract in different language: Audiovisual didactic tool for Manual metal forming includes 4 videos that describes the first 4 thematic units of manual forging. The first video deals with the basic metal tools, the types of forge and the position of blacksmith ahead of anvil. The second video describes the production of square material from round profile. The third video describes the production of flat clinch and the fourth deals with production of spiral shape.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2019
Olympiáda techniky Plzeň 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hubeny.pdfAbstrakt312,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34719

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.