Title: Trash to treasure: new life of a vintage computer
Other Titles: Poklad zo smetí, alebo nový život retro počítača
Authors: Tuček, Daniel
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila, ed.,; SIMBARTL, Petr, ed. Olympiáda techniky Plzeň 2019: sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 21.5.–22.5. 2019 Moving Station Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 51. ISBN 978-80-261-0872-6.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: files.olympiadatechniky.cz/ot2019-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/34722
ISBN: 978-80-261-0872-6
Keywords: renovace;Apple;Macintosh;se/30;retro
Keywords in different language: renovation;Apple;Macintosh;se/30;retro
Abstract in different language: This work is dealing with an interesting topic which is partly historical, partly educational, although it is mostly about a renovating process of a vintage computer built and used in the 80s of the previous century. Obviously, refreshing these old computers have no commercial aim at all since the age of these computers is already over and their renovantion only serves the purpose of exploring the architecture of computer from an older, albeit very interesting era. The subject of this work is a product from Apple Computer Inc. built in 1989, the Macintosh model SE/30. From the title one can assume the particular computer by the time of buying was in a terrible shape, completely out of order and should have better belonged to trash. Thanks to the good documentation and the lovely community, renovation of this machine was a pleasant way exploring the forgotten world of the 80s computer architecture, philosophy and story of the company which made it. The process of renovation was not easy, though. It required a lot of analyze of the schematics, software, error codes, physical construction of the machine and so on. Despite that, when a computer dead to first sight gets resurrected and brought back to life the feeling is priceless. All of these machines from a different era carry great stories with themselves and it is always nice to explore their memory finding out the purpose of its existence. The renovation process on the other hand is big fun for those who love tinkering with old technologies and also expanding them to their limits with modern element which were non-existent in their original era.
Táto práca sa zaoberá so zaujímavou témou, ktorá je z časti technická, z časti historická, z časti možno aj edukačná, no hlavne však ide o recykláciu a znovu oživenia starého retro počítača zo staršej éry, 80-tých rokov predchádzajúceho storočia. Samozrejme, oživenie starých počítačov nemá žiadne komerčné zameranie, nakoľko doba týchto strojov je už dávno minulosťou, ich renovácia je čisto z historických dôvodov rozširovania vedomostí a poznanie architektúry počítačov zo staršej, avšak veľmi zaujímavej doby. Predmetný počítač je z roku 1989 od firmy Apple Computer Inc., Macintosh model SE/30. Z názvu práce vyplýva, že stroj v dobe jeho zaobstarania bol v katastrofálnom stave, vôbec nebol použiteľný a v takom stave by patril skôr medzi smetí. Vďaka dobrej dokumentácie a slušnej komunite renovácia tohto stroja bolo výbornou cestou do neznámej architektúry počítačov 80-tých rokov, filozofie a histórie firmy, a celkovo rozširovania všeobecných vedomostí o výpočtovej technike. Celková renovácia však nebola jednoduchá a žiadala dlhé analýzy schémy zapojenia, softvérových vypracovaní, chybových hlásení, fyzickej konštrukcie stroja a ešte mnoho iných. Dlhá a usilovná práca si však vždy prinesie svoje ovocie, keď sa na prvý pohlaď už mŕtvy počítač znovu nadýchne vzduchu života. Prvým zapnutím starého počítača sa pred nami otvorí svet tej doby a používanie toho stroja nás vráti späť v čase. Každý stroj, ktorý pochádza zo staršej éry, nesie so sebou veľa zaujímavých informácií, kde bol použitý, na čo sa hlavne používal, a niekedy sa nájdu aj nejaké osobné informácie. Proces renovácie je z druhej strany veľká zábava pre tých, ktorý majú radi oživenie starej techniky a technológií, nehovoriac o možnosti moderných rozšírení, ktoré v tom čase ešte neexistovali.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2019
Olympiáda techniky Plzeň 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tucek.pdfAbstrakt317,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34722

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.