Title: Unilateral sources and sinks of an activator in reaction–diffusion systems exhibiting diffusion-driven instability
Other Titles: Jednostranné zdroje a stoky v rovnici pro aktivátor v reakčně-difuzním systému vykazujícím difuzí řízenou nestabilitu
Authors: Fencl, Martin
Kučera, Milan
Citation: FENCL, M., KUČERA, M. Unilateral sources and sinks of an activator in reaction–diffusion systems exhibiting diffusion-driven instability. Nonlinear Analysis, 2019, roč. 187, č. 4, s. 71-92. ISSN 0362-546X.
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier
Document type: postprint
postprint
URI: 2-s2.0-85064321149
http://hdl.handle.net/11025/34741
ISSN: 0362-546X
Keywords: Reakčně-difuzní systémy, Jednostranné členy, Turingovy vzorky, Pozitivně homogenní operátor, Maximální vlastní číslo
Keywords in different language: Reaction–diffusion systems, Unilateral terms, Turing’s patterns, Positively homogeneous operators, Maximal eigenvalue
Abstract: Předmětem studia je systém reakčně-difuzních rovnic vykazující Turingovu difuzí řízenou nestabilitu. Rovnice pro aktivátor je modifikována jednostrannými členy typu $s_{−}(x)u^{−}, s_{+}(x)u^{+}$ představující zdroj a stok, které jsou aktivní pouze pokud koncentrace dané látky klesne pod respektive stoupna nad danou hodnotu referenčního prostorově konstantního řešení, které je posunuté do počátku. Ukazujeme, že množina dvojic difuzních parametrů, pro které prostorově heterogenní stacionární řešení bifurkuje z homogenního řešení v počátku, je menší než v klasickém případě bez jednostranných členů. Uvažujeme případ smíšených okrajových podmínek (Dirichlet-Neumann) a také případ pouze Neumannových okrajových podmínek.
Abstract in different language: A reaction–diffusion system exhibiting Turing’s diffusion driven instability is considered. The equation for an activator is supplemented by unilateral terms of the type $s_{−}(x)u^{−}, s_{+}(x)u^{+}$ describing sources and sinks active only if the concentration decreases below and increases above, respectively, the value of the basic spatially constant solution which is shifted to zero. We show that the domain of diffusion parameters in which spatially non-homogeneous stationary solutions can bifurcate from that constant solution is smaller than in the classical case without unilateral terms. It is a dual information to previous results stating that analogous terms in the equation for an inhibitor imply the existence of bifurcation points even in diffusion parameters for which bifurcation is excluded without unilateral sources. The case of mixed (Dirichlet–Neumann) boundary conditions as well as that of pure Neumann conditions is described.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Fencl_Kucera_J.NA_2019.pdf584,63 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD