Title: Hodnocení návrhu produktu s ohledem na jeho souhrnné funkce
Authors: Broum, Tomáš
Citation: Průmyslové inženýrství 2019: Mezinárodní studentská vědecká konference: 3.-4. září 2019, Darová, s. 26-34.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/35708
ISBN: 978-80-261-0894-8
Keywords: návrh produktu;hodnocení produktu;koncept souhrnných funkcí
Keywords in different language: product design;product rating;summary function concept
Abstract: Tento příspěvek představuje nový koncept souhrnných funkcí a jeho použití při návrhu produktu a jeho hodnocení. První část příspěvku se soustředí na koncept souhrnných funkcí produktu. Jsou zde popsány dva pohledy na funkce, tedy pohled výrobce a pohled zákazníka, jejich kombinací jsou pak získány příslušné souhrnné funkce produktu. Druhá část příspěvku se pak zaměřuje na návrh produktu, který využívá koncept souhrnných funkcí a následně na hodnocení produktu po stránce naplnění technických požadavků. Poslední část příspěvku je zaměřena na předkalkulaci a z ní vyplývající hodnocení nákladovosti.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KPV)
Průmyslové inženýrství 2019
Průmyslové inženýrství 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Broum.pdfPlný text751,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35708

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.