Title: Jindřichu Vackovi k sedmdesátinám
Authors: Polišenský, Josef
Citation: BREITFELDER, Miroslav (red.). Dějepis XXIII: sborník katedry historie: napsán a sestaven k šedesátým narozeninám katedry1948 – 2008. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra historie, 2008, s. 25-31.ISBN 978-80-7043-759-9.
Issue Date: 2008
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra historie
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/Dokumenty/Sborniky/SbornkXXIII.pdf
http://hdl.handle.net/11025/35806
ISBN: 978-80-7043-759-9
Keywords: Jindřich Vacek
Keywords in different language: Jindřich Vacek
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Dějepis XXIII
Dějepis XXIII

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polisensky.pdfPlný text65,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35806

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.