Title: Muzejnictví a regionalistka na severním Plzeňsku
Authors: Fák, Jiří
Citation: BREITFELDER, Miroslav (red.). Dějepis XXIII: sborník katedry historie: napsán a sestaven k šedesátým narozeninám katedry1948 – 2008. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra historie, 2008, s. 61-72. ISBN 978-80-7043-759-9.
Issue Date: 2008
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra historie
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/Dokumenty/Sborniky/SbornkXXIII.pdf
http://hdl.handle.net/11025/35814
ISBN: 978-80-7043-759-9
Keywords: muzejnictví;regionalistika;Plzeň-sever
Keywords in different language: museum management;regionalism;Pilsen-north
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Dějepis XXIII
Dějepis XXIII

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fak.pdfPlný text1,42 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35814

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.