Title: Immunohistochemical and selected genetic reflex testing of all uterine leiomyosarcomas and STUMPs for ALK gene rearrangement may provide an effective screening tool in identifying uterine ALK-rearranged mesenchymal tumors
Other Titles: Imunohistochemické a vybrané genetické reflexní testy pro všechny děložní leiomyosarkomy a STUMP pro genové přeskupení ALK mohou poskytovat účinný screeningový nástroj pro identifikaci mezenchymálních nádorů s přeskupeným ALK
Authors: Ptáková, Nikola
Miesbauerová, Markéta
Kosťun, Ján
Grossmann, Petr
Šidlová, Henrieta
Pavelka, Jaroslav
Presl, Jiří
Alaghehbandan, Reza
Bouda, Jiří
Ondič, Ondrej
Citation: CONDER, M., ESTÉLYI, I., PISANSKI, T. Vertex-transitive Haar graphs that are not Cayley graphs. In: Discrete Geometry and Symmetry. NEW YORK: Springer, 2018. s. 61-70. ISBN 978-3-319-78434-2 , ISSN 2194-1009.
Issue Date: 2018
Publisher: Springer
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85049040385
http://hdl.handle.net/11025/35847
ISBN: 978-3-319-78434-2
ISSN: 0945-6317
Keywords: IMT;ALK;STUMP;leiomyosarcom;molekulární genetika
Keywords in different language: IMT;ALK;STUMP;leiomyosarcoma;molecular genetics
Abstract: Zkoumali jsme hodnotu cíleného molekulárního screeningu pro identifikaci mezenchymálních nádorů s přesmykem děložního anaplastického lymfomu (ALK), včetně imunohistochemie ALK následované molekulárně genetickým testováním, u všech děložních leiomyosarkomů a STUMP (nádory hladkého svalstva s nejistým maligním potenciálem). Všechny případy leiomyosarkomu a STUMP diagnostikované v 10letém období (2006–2016) na LF UK v Plzni byly získány a přezkoumány. Z 23 případů byl jeden případ (LMS [leiomyosarkom]) pozitivní na přeskupení ALK, a to fúzní gen PPP1CB – ALK. V tomto případě nebyly pozorovány žádné specifické histologické znaky (tj. Lymfocytární infiltrát a stromální edém). To naznačuje, že histologické rysy podobné zánětlivým myofibroblastickým nádorům (IMT) nemusí být počátečním spolehlivým screeningovým nástrojem při identifikaci děložních IMT případů. Navrhli jsme tedy dvoustupňové IHC a molekulární genetické testování (jako reflexní test) na IMT ve všech případech LMS a STUMP dělohy. To zlepší správnou detekci nádorů tohoto typu v populaci a tím se vytvoří možnost pro dostupnou a cílenou terapii.
Abstract in different language: In a recent paper in Electron. J. Combin. 23 (2016) Estélyi and Pisanski raised a question whether there exist vertex-transitive Haar graphs that are not Cayley graphs. In this note we construct an infinite family of trivalent Haar graphs that are vertex-transitive but non-Cayley. The smallest example has 40 vertices and is the well-known Kronecker cover over the dodecahedron graph G(10,2), occurring as the graph ‘40’ in the Foster census of connected symmetric trivalent graphs.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Springer
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
mesenchymal tumors.pdf4,96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35847

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD