Title: Možnosti vzdělávání v problematice prevence infekcí močových cest a související s katetrizací močového měchýře
Other Titles: Education options in the problems of prevention of urinary pathir infections
Authors: Krocová, Jitka
Prokešová, Radka
Citation: KROCOVÁ, J., PROKEŠOVÁ, R. Možnosti vzdělávání v problematice prevence infekcí močových cest a související s katerizací močového měchýře. In: Recenzovaný sborník z kongresu s mezinárodními příspěvky. Plzeň: ZČU v Plzni, 2019. s. 89-96. ISBN 978-80-261-0861-0.
Issue Date: 2019
Publisher: ZČU v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/35968
ISBN: 978-80-261-0861-0
Keywords: Prevence;infekce;katetrizace močového měchýře;vzdělávání;e learning.
Keywords in different language: Prevention;infection;bladder catheterization;education;e learning
Abstract: Infekce močových cest tvoří zhruba třetinu infekcí spojených se zdravotní péčí (Healthcare-associated Infections–HAI). Více než 80 % těchto infekcí vzniká v souvislosti se zavedeným močovým katetrem (Carter et al., 2014; Jindrák et al., 2014; Powers, 2016; Underwood, 2015; Yatim et al., 2016), riziko močových infekcí související se zdravotní péčí (Catheter-associated urinary tract infection – CAUTI) se zvyšuje o 5 % za každý den katetrizace (Underwood, 2015) a po třiceti dnech katetrizace je riziko téměř 100 % (Andreessen et al., 2012; Jain et al., 2015; Jindrák et al., 2014). Používáním správných preventivních postupů lze předejít 20–70 % CAUTI (AACN Practice Alert, 2016; McNeill, 2017; Podrazilová, 2016). Hodnocením rizik CAUTI byly za zásadní oblasti určeny prolongovaná katetrizace, vyšetřovací či operační výkony v oblasti urogenitálního traktu, dále opakované rozpojení drenážního systému, nekompetentní zdravotnický pracovník, nízká kvalita ošetřovatelské péče a samotný pacient (Andreessen et al., 2012; Jain et al., 2015; Jindrák et al., 2014; Jirouš, 2012; Sujijantararat et al., 2005; Underwood, 2015). Z uvedeného vyplývá, že rizika vzniku CAUTI vycházejí z více oblastí, preventivní opatření musejí být tedy řešeny komplexně.
Abstract in different language: Urinary tract infections account for about one-third of Healthcare-associated Infections (HAI). More than 80% of these infections are due to an established urinary catheter (Carter et al., 2014; Jindrák et al., 2014; Powers, 2016; Underwood, 2015; Yatim et al., 2016), the risk of urinary infections related to health Catheter-associated urinary tract infection (CAUTI) increases by 5% for each day of catheterization (Underwood, 2015) and the risk of nearly 100% after thirty days of catheterization (Andreessen et al., 2012; Jain et al., 2015; Jindrák et al., 2014). By using the right preventive procedures, 20–70% CAUTI can be avoided (AACN Practice Alert, 2016; McNeill, 2017; Podrazilová, 2016). CAUTI risk assessments have identified prolonged catheterization, urogenital tract examinations, surgical procedures, reconnection of the drainage system, incompetent healthcare professional, poor quality of nursing care, and the patient himself (Andreessen et al., 2012; Jain et al., 2015; Jindrak et al., 2014; Jirous, 2012; Sujijantararat et al., 2005; Underwood, 2015). It follows that CAUTI risks arise from several areas, so preventive measures must be addressed comprehensively.
Rights: © ZČU v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
sbornc3adk-2019.pdf1,6 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35968

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD