Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 30
Archalousová, Alexandra , Frei, Jiří
Validace aktivit intervencí nic ošetřovatelské diagnózy riziko infekce 0004 z pohledu experta/pedagoga Slovenské a České republiky

Kroupová, Lenka
Implementace tréninku paměti do péče o pacienty

Krocová, Jitka , Nováková, Jaroslava
Posuzování kvality výukového prostředí studenty programu všeobecné ošetřovatelství – pilotní šetření

In recent years, there have been increasing demands for monitoring the learning environment of students studying healthcare degree programmes (Lizáková and Novotná, 2017). With the support of the Grant Competition of the Faculty of Health Sciences of the University of ZČU in Pilsen,...

Horová, Jana , Krocová, Jitka , Nováková, Jaroslava
Zvyšování informovanosti neformálních pečujících o osoby s chronickým onemocněním (MZ ČR 18/22/PPZ) – evaluace workshopu.

Project No. 18/22/PPZ " Increasing the information of informal caregivers of people with chronic diseases", which was implemented with the financial support of the Ministry of Health of the Czech Republic, focused on increasing the awareness of informal caregivers of people&#x...

Frei, Jiří , Archalousová, Alexandra
Diagnózy a intervence pohledem pedagogů ošetřovatelství

Emphasis in nursing education and clinical practice is placed on validation research and its implementation in the education of nurses and other health professions. The aim of the research was to find out which nursing diagnoses NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) and&#...

Frei, Jiří , Archalousová, Alexandra
Diagnózy a intervence pohledem pedagogů ošetřovatelství

Roskovcová, Kateřina , Nováková, Jaroslava
Zdravotní gramotnost studentů ZČU v oblasti kardiovaskulárních onemocnění

Branková, Anna , Horová, Jana
Etické aspekty dárcovství orgánů v perioperační péči

Bejvančická, Petra
Využití modelu Dorothey E. Orem v anesteziologické péči

Almost nowhere else than in the operating room is it possible to see in such a rapid time sequence how the level / deficit of self-care changes and what is the need for medical staff to respond. The use of D. E. Orem conceptual model in anaesthesia care...

Kriegelsteinová, Vlasta , Frei, Jiří
Monitorování krevního tlaku v domácím prostředí

Monitoring blood pressure at home is one of the popular methods of diagnosing and controlling the course of treatment of arterial hypertension. It is of positive importance in the diagnosis of masked hypertension and white matter hypertension. In 2013, the European Society of Cardi...

Raisnerová, Irena , Hendrych Lorenzová, Eva , Janoušková, Kristina
Téma sexuálně zneužívané ženy v práci porodní asistentky

Krocová, Jitka , Nováková, Jaroslava , Vaňková, Milena , Simbartl, Petr
Možnosti inovace studijního programu všeobecné ošetřovatelství v kontextu fenoménu 4.0

Hendrych Lorenzová, Eva , Lehečková, Aneta
Pátrání po porodních bábách na Kralovicku

Archalousová, Alexandra , Frei, Jiří
Validace vybraných ošetřovatelských intervencí v rámci kurrikula sester/oblast endoskopická vyšetření

Introduction: The NIC, NOC, NANDA International Classification Systems play a significant role in improving evidence-based care, patient care, and also greatly help professional decision-makers. They remain the main knowledge base for nursing professionals (Brokelová, NANDA, 2015). Objective:...

Kroupová, Lenka
Využití mnemotechnik u vysokoškolských studentů oboru ošetřovatelství

Frei, Jiří
Ošetřovatelské intervence v současné národní legislativě české republiky v kontextu pojmů

Bejvančická, Petra
Využití modelu Dorothey E. Orem v anesteziologické péči

Krocová, Jitka , Prokešová, Radka
Evaluace e-learningového kurzu prevence močové infekce vzniklé v souvislosti s katetrizací močového měchýře

Vokurka, Samuel
Ohlednutí za nesmazatelnými výstupy ošetřovatelského výzkumu a jeho další vývoj v rámci péče o hematoonkologické a onkologické pacienty nejen v Plzni

Frei, Jiří
Přínos adherence léčby HIV pozitivních pacientů pro kvalitu jejich života

763/5000 Adherence to established treatment and nursing care plays a major role in improving the quality of life of HIV-positive patients. Within the AIDS Center of the Department of Infectious Diseases and Travel Medicine, University Hospital Pilsen, monitoring and analysis of adherenc...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 30