Title: Implementace tréninku paměti do péče o pacienty
Authors: Kroupová, Lenka
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XIII. a jarní konference ČAS Region plzeňský : recenzovaný sborník z kongresu s mezinárodními příspěvky. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2023, s. 35-38.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/53003
ISBN: 978-80-261-1168-9
Keywords: CMP;pacient;trénink paměti
Keywords in different language: CMP;patient;memory training
Abstract: Souhrn V souladu s rozšiřující se působností tréninku kognitivních funkcí a mnemotechnik je zaměřena pozornost na využití tréninkových technik u pacientů po cévní mozkové příhodě. V práci je využita část případové studie zaměřená na trénink paměti u muže 35 let po kraniektomii z důvodu intracerebrálního krvácení se spastickou pravostrannou hemiplegií, dysfázií, afázií, s chronickým onemocněním ledvin.
Rights: © autoři
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XIII. (2023)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XIII. (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sborník 2023_uvod.pdfPlný text104,55 kBAdobe PDFView/Open
Sborník 2023-38-41.pdfPlný text80,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53003

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.