Title: Možnosti inovace studijního programu všeobecné ošetřovatelství v kontextu fenoménu 4.0
Authors: Krocová, Jitka
Nováková, Jaroslava
Vaňková, Milena
Simbartl, Petr
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. a jarní/podzimní konference ČAS Region plzeňský "NURSING NOW": recenzovaný sborník z kongresu s mezinárodními příspěvky. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2020, s. 121-132.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://konferencefzsplzen.files.wordpress.com/2020/11/sbornik-2020.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42176
ISBN: 978-80-261-0963-1
Keywords: zdravotnická přístrojová technika;dovednosti;odborná praxe;teoretická příprava;ošetřovatelství
Keywords in different language: medical device technology;skills;professional practice;theoretical preparation;nursing
Abstract: Projekt „Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických.“, TL01000081 je realizován tři roky a bude zakončen v roce 2020. Ve vztahu ke vzdělávání nelékařů byl v rámci tohoto projektu v souvislosti s fenoménem 4.0 analyzován studijní program Všeobecné ošetřovatelství (prezenční forma studia) a následně byly navrženy a implementovány prvky inovace do uvedeného studijního programu. Na počátku analýzy byla vedena diskuze s odborníky z praxe a osobami odpovědnými za vedení odborné praxe v kontextu uvedeného. V rámci aktivit projektu bylo mimo jiné provedeno šetření o spektru používané zdravotnické techniky v praxi, zástupci poskytovatelů zdravotní péče potvrdili, že v praxi je využíváno mnoho typů zdravotnických přístrojů a techniky. V případě odborné praxe studentů nejčastěji mentor demonstruje a následně student pod jeho vedením přístroj používá. Dále osoba odpovědná za výkon odborné praxe očekává, že studenti budou na odborné praxi disponovat teoretickými znalostmi a částečně i odbornými dovednostmi v oblasti používání přístrojové techniky, které získají v rámci vzdělávání – ideálně při simulační výuce. V rámci odborné praxe je pak možná efektivní návaznost a dochází k upevnění a prohloubení praktických dovedností v obsluze zdravotnické přístrojové techniky. Závěrem bylo konstatováno, že v kontextu kompetencí všeobecných sester daných současnou legislativou je potřeba posílit teoretické znalosti studentů programu Všeobecné ošetřovatelství v oblasti zdravotnické přístrojové techniky. Ve spolupráci s odborníky z praxe je potřeba uvedené teoretické znalosti prohloubit a během odborné praxe upevnit praktické dovednosti. Zásadní důraz je kladen na bezpečné užívání zdravotnické přístrojové techniky.
Rights: © autoři
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik-2020-124-135.pdfPlný text572,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42176

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.