Title: Zvyšování informovanosti neformálních pečujících o osoby s chronickým onemocněním (MZ ČR 18/22/PPZ) – evaluace workshopu.
Other Titles: Increasing awareness of informal caregivers of people with chronic diseases (MZ ČR 18/22/PPZ) - workshop evaluation.
Authors: Horová, Jana
Krocová, Jitka
Nováková, Jaroslava
Citation: SIMBARTL, Petr, RATISLAVOVÁ, Kateřina ed. 8. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence, 24. listopadu 2022, Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 24-27.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/52960
ISBN: 978-80-261-1112-2
Keywords: informovanost;neformální pečující;osoba blízká;chronické onemocnění;osoba s chronickým onemocněním;workshop;znalost
Keywords in different language: information;informal caregiver;loved one;chronic illness;workshop;person with chronic illness;knowledge
Abstract: Projekt č. 18/22/PPZ „Zvyšování informovanosti neformálních pečujících o osoby s chronickým onemocněním“, který byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, se věnoval zvýšení informovanosti neformálních pečujících o osoby s chronickým onemocněním, a to poskytnutím edukačních podkladů a relevantních informací, které byly zaměřeny nejen na sekundární a terciární prevenci, ale také na bezpečnou péči v domácím prostředí. Konferenční příspěvek seznamuje účastníky s obsahem kurzu a výsledky evaluačních výstupů a s edukačními materiály.
Abstract in different language: Project No. 18/22/PPZ " Increasing the information of informal caregivers of people with chronic diseases", which was implemented with the financial support of the Ministry of Health of the Czech Republic, focused on increasing the awareness of informal caregivers of people with chronic diseases by providing educational materials and relevant information that focused not only on secondary and tertiary prevention, but also on safe care in the home environment. The conference paper introduces participants to the course content and evaluation outcomes and educational materials.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS)
8. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence
8. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fzs-sbornik2022-24-27.pdfPlný text201,4 kBAdobe PDFView/Open
fzs-sbornik2022-uvod+tiraz.pdfPlný text426,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52960

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.