Katedra ošetřovatelství a porodní asistence / Department of Nursing and Midwifery

Kolekce


Recent Submissions

Archalousová, Alexandra , Frei, Jiří
Validace aktivit intervencí nic ošetřovatelské diagnózy riziko infekce 0004 z pohledu experta/pedagoga Slovenské a České republiky

Kroupová, Lenka
Implementace tréninku paměti do péče o pacienty

Krocová, Jitka , Nováková, Jaroslava
Posuzování kvality výukového prostředí studenty programu všeobecné ošetřovatelství – pilotní šetření

In recent years, there have been increasing demands for monitoring the learning environment of students studying healthcare degree programmes (Lizáková and Novotná, 2017). With the support of the Grant Competition of the Faculty of Health Sciences of the University of ZČU in Pilsen,...

Horová, Jana , Krocová, Jitka , Nováková, Jaroslava
Zvyšování informovanosti neformálních pečujících o osoby s chronickým onemocněním (MZ ČR 18/22/PPZ) – evaluace workshopu.

Project No. 18/22/PPZ " Increasing the information of informal caregivers of people with chronic diseases", which was implemented with the financial support of the Ministry of Health of the Czech Republic, focused on increasing the awareness of informal caregivers of people&#x...

Ratislavová, Kateřina , Marek, Patrice , Janoušková, Kristina
Stundents Motivation and Orientation to Midwifery

Design: A cross-sectional study conducted between September 2016 and September 2019. Settings and participants: A total of 241 undergraduate midwifery students in a convenience sample participated in this study at a Faculty of Health Care Studies (in the Czech Republic). Methods: Data w...