Title: Využití modelu Dorothey E. Orem v anesteziologické péči
Other Titles: Use of Dorothea E. Orem model in anasthesia care
Authors: Bejvančická, Petra
Citation: BEJVANČICKÁ, P. Využití modelu Dorothey E. Orem v anesteziologické péči. In: Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. a jarni/podzimní konference ČAS Region plzeňský "Nursing Now".Recenzovaný sborník z kongresu a mezinárodními příspěvky. Plzeň: ZČU v Plzni, 2020. s. 65-74. ISBN 978-80-261-0963-1.
Issue Date: 2020
Publisher: ZČU v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42775
ISBN: 978-80-261-0963-1
Keywords: anesteziologická péče;Orem;sebepéče
Keywords in different language: anaesthesia care;Orem;self-care
Abstract: Téměř nikde jinde než na operačním sále není možno spatřit v tak rychlém časovém sledu, jak se mění úroveň/deficit sebepéče a jaká je nutnost zdravotnického personálu reagovat. Využití koncepčního modelu D. E. Orem v anesteziologické péči je aplikovatelné a přínosné, neboť pacient je v některých aspektech sebepéče plně kompetentní, v některých částečně a některé musí být zcela zajišťovány zdravotnickým personálem (variabilně od aktivizace jedince k sebepéči po úplné nahrazení sebepéče).
Abstract in different language: Almost nowhere else than in the operating room is it possible to see in such a rapid time sequence how the level / deficit of self-care changes and what is the need for medical staff to respond. The use of D. E. Orem conceptual model in anaesthesia care is applicable and beneficial, as the patient is fully competent in some aspects of self-care, in some partially and some must be fully provided by healthcare professionals (variable from individual activation to self-care to complete self-care replacement).
Rights: © ZČU v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sborník 2020.pdf1,97 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42775

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD