Title: Energy saving of bipedal walking mechanism
Authors: Poláček, L.
Valášek, M.
Citation: Computational mechanics 2019: Proceedings of computational Mechanics 2019: 35th conference with international participation, p. 153-155.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36341
ISBN: 978-80-261-0889-4
Keywords: bipedální chodící mechanismus;úspora energie;přímočarý mechanismus;pasivní dynamický chodec;simulace
Keywords in different language: bipedal walking mechanism;energy saving;straight-line mechanism;passive dynamic walker;simulation
Rights: © 2019 University of West Bohemia
Appears in Collections:Computational mechanics 2019
Computational mechanics 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poláček.pdfPlný text194,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36341

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.