Title: Zvířecí modely jaterních onemocnění a jejich využití v experimentální chirurgii
Other Titles: Animal models of liver diseases and their application in experimental surgery
Authors: Malečková, Anna
Tonar, Zbyněk
Mik, Patrik
Michalová, Květoslava
Liška, Václav
Pálek, Richard
Rosendorf, Jáchym
Králíčková, Milena
Třeška, Vladislav
Citation: MALEČKOVÁ, A., TONAR, Z., MIK, P., MICHALOVÁ, K., LIŠKA, V., PÁLEK, R., ROSENDORF, J., KRÁLÍČKOVÁ, M., TŘEŠKA, V. Zvířecí modely jaterních onemocnění a jejich využití v experimentální chirurgii. Rozhledy v chirurgii, 2019, roč. 98, č. 3, s. 100-109. ISSN 0035-9351.
Issue Date: 2019
Publisher: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36412
ISSN: 0035-9351
Keywords: onemocnění jater;zvířecí modely;experimentální chirurgie;prase
Keywords in different language: liver disease;animal models;experimental surgery;pig
Abstract: Akutní a chronická jaterní onemocnění představují širokou skupinu chorob, které často ohrožují pacienty na životě. Pochopení mechanismů stojících za patogenezí a progresí jaterního poškození je klíčové pro vývoj nových terapeutických strategií a léků. Nejvýznamnějším faktorem limitujícím studium patogeneze a progrese jaterních onemocnění je nedostatek vhodných zvířecích modelů. Do současné doby bylo etablováno množství zvířecích modelů napodobujících jaterní onemocnění u lidí. Toto přehledné sdělení shrnuje dosud publikované zvířecí modely chronických i akutních jaterních onemocnění se zvláštním důrazem na velké zvířecí modely a jejich využití v experimentální chirurgii.
Abstract in different language: Both acute and chronic liver diseases are frequent and potentially lethal conditions. Development of new therapeutic strategies and drugs depends on understanding of liver injury pathogenesis and progression, which can be studied on suitable animal models. Due to the complexity of liver injury, the understanding of underlying mechanisms of liver diseases and their treatment has been limited by the lack of satisfactory animal models. Although significant progress has been made, the research in hepatology should continue to establish animal models anatomically and physiologically as close to human as possible to allow for translation of the experimental results to human medicine. This review presents various approaches to the study of acute and chronic liver diseases in animal models, with special emphasis on large animal models and their role in experimental surgery.
Rights: Plný text není přístupný.
© Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Maleckova et al._2019__modely jaternich onemocneni.pdf604,71 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36412

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD